Dobrodošli!

Moje ime je Luka Jercog.
Ove stranice posvećene su tehnikama koje je razvio psiholog i poznati
Duhovni istraživač Živorad Mihajlović Slavinski.
Cilj tehnika je uklanjanje osobnih problema i ubrzavanje duhovne evolucije pojedinca.


Ja sam verificirani Trener kojeg je obučio Ž.M. Slavinski.
Uz individualne procese (seanse) ovlašten sam da osposobljavam Procesore za Duhovne Tehnologije koje slijede: PEAT, DP-4, Transcendent, Duhovne Tehnologije i novac, Sunjata, Gnostički Intenziv

TRANSCENDENT

Sustavi i metode Duhovne Tehnologije imaju puno sličnosti sa kompjuterskom informatikom – svakodnevno postaju sve brže i sve efikasnije. Dok se ne doživi sistem Transcendent ili Duhovna Alkemija, najnoviji sistem Živorada Mihajlovića Slavinskog, čovjek ne može vjerovati da su tolika jednostavnost, efikasnost i brzina moguće. Jedna od prvih osoba koja je prošlao kroz seminar Transcendenta napisao je: "Pola vremena na seminaru ja sam bio u čudu i pitao se - kako je ovo moguće?"

Ovaj čudesni sistem zasnovan je na striktnoj primjeni principa Duhovne Tehnologije. Tokom seminara vi će te razumjeti, prvi put u životu, istinitost Jungovih riječi „Simbol je psihološka mašina koja transformira energiju.“ Naučit ćete lako i brzo kako da koristite simbole za alkemijsku transformaciju svojih problema u pozitivna stanja i ekstazu i moći ćete da pretvorite scenarij svog života u niz sretnih iskustava.

KOMPONENTE TRANSCENDENTA

Transcendent sustav sastoji se od tri dijela:

 • Uklanjanje problema i barijera
 • Kreiranje poželjne realnosti i ostvarivanje ciljeva
 • Korištenje religijskih, mističnih i duhovnih simbola kao sredstava za promjenu ljudskog iskustva.

Tehnike koje obuhvaća Transcendent sistem:

 • Epifizno disanje.
 • Metoda kažiprsta za trenutno uklanjanje teških trauma,
 • Metoda kažiprsta za uklanjanje aktualnih problema,
 • Metoda kažiprsta za eliminaciju teških i dugotrajnih emocionalnih i psiholoških problema,
 • Metoda Istok-Zapad,
 • Metoda „Sretnog trenutka“,
 • Metoda uklanjanja problema brojanjem,
 • Problem i „sretan trenutak“,
 • Metoda kažiprsta primjenjen na „slamanja prostora i vremena“,
 • Uklanjanje tjelesnih poremećaja Metodom Periodizacije,
 • Ubrzana integracija željenih osobina,
 • Ostvarenje Jednosti sa Stvaralačkom Silom Svemira,
 • Metode za ostvarenje ciljeva,
 • Primjena simbola kao Elemenata Transformacije (ET) na uklanjane neugodnih iskustava,
 • Primjena ET na ostvarivanje ciljeva,
 • Duhovno- Alkemijska transformacija života.

esentio duhovne tehnologije novog doba Zoran, jedan od polaznika prvog Transcendens Seminara u Zagrebu, poslao je na Internet ovakav izveštaj: “Drugog dana Seminara Živorad nam je rekao da ćemo doživjeti moć transformacije simbola. Pošto su mi poznata djela K.G. Junga i profesionalno se bavim Tarotom, pomislio sam da će to biti produbljivanje mog postojećeg znanja. To je bila moja velika zabluda! Kada smo počeli sa vježbama, bio sam zapanjen. Prvo, polaznici su prošli kroz osnovnu proceduru, koja omogućava potpuni preobražaj traumatskih iskustava. To je bilo ogromno iznenađenje za sve nas. Taj proces je toliko jednostavan i elegantan da nas je sve ostavio bez rječi. Kasnije, kada smo naučili da ga primenjujemo na ostvarenje ciljeva u budućnosti, moj šok je bio još veći. Ja sam zaista mogao da osetim “u svojim kostima” da ću ostvariti svoj cilj točno na način kako to želim! Oko mene ljudi su blistali unutrašnjim sjajem koji je bio skoro vidljiv.”

Druga osoba sa zagrebačkog seminara napisala je:”Moje ime je Zemina. Prije tjedan dana u Zagrebu prošla sam kroz nov Živoradov sistem Transcendens. To je bilo zapanjujuće iskustvo. Ja ga ne mogu opisati riječima, jer to je ČUDO! Poslije procesa sa simbolima moj je život prekrasan. Moram da preporučim svakome da prođe taj sistem ako traži čudo u životu.”