Dobrodošli!

Moje ime je Luka Jercog.
Ove stranice posvećene su tehnikama koje je razvio psiholog i poznati
Duhovni istraživač Živorad Mihajlović Slavinski.
Cilj tehnika je uklanjanje osobnih problema i ubrzavanje duhovne evolucije pojedinca.


Ja sam verificirani Trener kojeg je obučio Ž.M. Slavinski.
Uz individualne procese (seanse) ovlašten sam da osposobljavam Procesore za Duhovne Tehnologije koje slijede: PEAT, DP-4, Transcendent, Duhovne Tehnologije i novac, Sunjata, Gnostički Intenziv

SUNJATA

Sunjata je sustav vježbi koje uvode vašu svijest u nove, do sada neslućene dimenzije.

Sunjata će vam otvoriti viziju realnosti izvan granica dosadašnjeg "Ja" i otkrit će vam bezgranične prostore vaše istinske prirode, istovjetne sa Drugim Ljudskim Bićem, Životom i Bogom. Sva ta iskustva stopiti će se u JEDNO.

Učitelji prethodno postojećih sistema govorili su da čovjek može da se bori za Višu Svijest, ali da od milosti Proviđenja ovisi da li će je doživjeti ili ne. Tako je bilo do nastanka Sunjate. Drugim riječima, učeni ste da dođete do vrata Istine, ali od vas nije zavisilo da li će se vrata otvoriti ili ne. Mi smo sada zakoračili u doba ubrzane Duhovne Evolucije, u kome je moguće doživjeti kvantni skok u nove univerzume svijesti. Sunjata sistem laserskom preciznošću vodi vas po „stepenicama“ koje vode u vis. U jednom trenutku vi će te stupiti u Iskustvo Apsolutne Praznine odnosno Punoće, sa potpunom sviješću da nije ni potrebno da kucate, jer su vrata Istine svo vrijeme bila otvorena. To Iskustvo Sunjate bit će meko, bez praska i fenomena, ali biti će sveobuhvatnije i šire od Iskustava koje možete doživjeti na drugim sistemima Duuhovnog razvoja. Ostvarit ćete stanje svijesti u kojemu je bio Šesti Patrijarh Zena kada je rekao:

Drvo Saznanja nije nikakvo drvo,
Niti je naš duh orman sa ogledalima.
Kada je sve postojeće oduvjek bilo Apsolutna Praznina,
Na čemu će se prašina nahvatati ?

esentio duhovne tehnologije novog doba To stanje svijesti neće biti trajno, izblijedit će poslije nekoliko sati ili nekoliko dana, ali će vam otvoriti viziju istinske realnosti i omogućiti će da Prazninu operativno koristite u Duhovnim procesima.

Sunjata sistem sadrži praktičnu formulu za uklanjanje svojih emocionalnih problema i nepoželjnih stanja. To je najbrža od svih postojećih formula, nepoželjna stanja nestaju za nekoliko sekundi. To treba doživjeti da bi se povjerovalo.