Dobrodošli!

Moje ime je Luka Jercog.
Ove stranice posvećene su tehnikama koje je razvio psiholog i poznati
Duhovni istraživač Živorad Mihajlović Slavinski.
Cilj tehnika je uklanjanje osobnih problema i ubrzavanje duhovne evolucije pojedinca.


Ja sam verificirani Trener kojeg je obučio Ž.M. Slavinski.
Uz individualne procese (seanse) ovlašten sam da osposobljavam Procesore za Duhovne Tehnologije koje slijede: PEAT, DP-4, Transcendent, Duhovne Tehnologije i novac, Sunjata, Gnostički Intenziv

Intenziv Gnoze

Doživljaj Gnoze: Susret sa Istinom koji će izmjeniti vaš život zauvijek.

Intenziv Gnoze je bio tokom mnogih godina vodeći Duhovni sistem širom svijeta. Iz njega je Ž.M. Slavinski razvio Ekskalibur, Kreaton, Aspektiku, Sunjatu, PEAT, DP4 i druge sisteme. Ti sistemi su povratno djelovali na Intenziv i pred vama je sada Intenziv Gnoze sa Alternativnom Tehnikom.

Što je Gnoza?

Gnoza ili Direktno Iskustvo Istine je nestanak razlike između objekta i subjekta, oni se pretapaju, postaju JEDNO! I od tog trenutka Ljudsko Biće je zauvijek izmjenjeno.

U čemu je vrijednost Alternativne Tehnike?

Ova tehnika omogućava vam da tijekom Intenziva, potpuno doživite Direktno Iskustvo pitanjima: Tko sam ja? Što sam Ja? Što je život ? Što je Drugo Ljudsko Biće? Osobama koje su bile na više Intenziva omogućava da stupe u stabilno stanje svijesti ili MEUNU.

Kako je razvijena nova tehnika?

Živorad M. Slavinski donio je Intenziv Prosvetljenja iz Amerike u Europu 1980. godine. Intenziv je trajao 3 dana. Ti dani bili su ispunjeni napornim radom Učesnika, po 18 sati dnevno. Obično je 30% Učesnika doživljavalo Gnozu. Ž.M.Slavinski godinama nije unosio izmjene u tu metodu. U jednom trenutku unio je bitnu novost kojom Učesnici doživljavaju Gnozu preko osjećanja. Uspjeh je naglo porastao, a trajanje Intenziva se skratilo. Tako je nastao novi sistem INTENZIV GNOZE.

Nakon nekoliko godina Ž.M. Slavinski otkriva ALTERNATIVNU TEHNIKU. Ona je osnova novog, Intenziva Gnoze. Sada traje pola dana (samo 4-5 dijada), a postotak ljudi koji doživljava Direktno Iskustvo Istine je više od 90% Učesnika.

intenziv gnoze Vrijednost doživljaja Gnoze na pitanje „Tko sam ja?“ je ta da čovjek brže napreduje u bilo kojoj psihološkoj, emocionalnoj i duhovnoj oblasti, jer ima stabilno težište u samom sebi. U ovome vremenu punom patnje Svijetu su potrebni ljudi koji znaju TKO su, koji znaju Što je život i koji su spoznali Drugo Ljudsko Biće.

Tko misli na mjesece, sadi travu. Tko misli na godine, sadi drveće.

Tko misli na stoljeća, podiže hramove. Tko misli na vječnost, teži Istini!