Dobrodošli!

Moje ime je Luka Jercog.
Ove stranice posvećene su tehnikama koje je razvio psiholog i poznati
Duhovni istraživač Živorad Mihajlović Slavinski.
Cilj tehnika je uklanjanje osobnih problema i ubrzavanje duhovne evolucije pojedinca.


Ja sam verificirani Trener kojeg je obučio Ž.M. Slavinski.
Uz individualne procese (seanse) ovlašten sam da osposobljavam Procesore za Duhovne Tehnologije koje slijede: PEAT, DP-4, Transcendent, Duhovne Tehnologije i novac, Sunjata, Gnostički Intenziv

PEAT SEMINAR

PEAT SEMINAR 11-13.11.2011. BUJE

(PEAT = PRIMARNA ENERGIJA, AKTIVACIJA I TRANSCEDENCIJA)

PEAT je sustav tehnika za samopomoć i pomoć drugimaPEAT je sustav tehnika za samopomoć i pomoć drugima tehnika koje je 1999. godine stvorio psiholog Živorad Mihajlović Slavinski.

Ovaj sustav praktičnih tehnologija vodi vas korak-po-korak do jednostavnog, efikasnog i brzog uklanjanja teških i dugotrajnih problema i bezbrojnih poremećaja, a također i do vrlo dubokih Duhovnih iskustava. Moderna zdravstvena istraživanja pokazuju da se uzroci više od 85% psiho-fizičkih problema nalaze na emocionalnoj razini.

Do sada su PEAT tehnikom uspješno tretirana:

PEAT je pokazao vrlo dobre rezultate i kod bolesti ovisnosti kao što su pušenje, bulimija (prejedanje), alkoholizam, narkomanija

Uspjeh PEAT-a se kreće oko 90%, što ovisi o težini problema.

PEAT je jedinstven i po tome što, pored terapije, zadire u oblast Duhovnog razvoja. PEAT vam omogućava da dođete do najdublje suštine svoga Bića, do svojih Osobnih Kodova. Sada je moguće, na samom Seminaru ili idividualnim procesiranjem PEAT-om otkriti svoje Osobne Kodove. Osobni Kodovi predstavljaju prvi par polariteta ili suprotnosti koje ste kao Duhovno Biće stvorili kada ste prvi puta došli u ovaj materijalni univerzum. Između tih polariteta igrate svoju životnu igru u mnogim varijacijama, nesvjesno. Na taj način postat ćete Duhovno slobodniji u najdubljoj suštini svoga Bića od automatskih i prisilnih ponašanja i osjećaja što će vam otvoriti nove puteve da budete sve što možete biti, u svakoj oblasti svog života.

Postoje dvije osnovne mogućnosti svjesnog doživljaja svijeta: Dualan i Jedinstven (nedualan).

Većina ljudskih bića živi na dualnom planu realnosti, doživljavajući sve kroz suprotnosti: Ja i druga ljudska bića, Sloboda i Ne-sloboda, Moć i Nemoć, Mir i Nemir, Materijalni Svijet i Duhovni Svijet ...

PEAT proces oslobađa čovjeka od sila suprotnosti kroz njihovu Neutralizaciju odnosno Integraciju.

Neutralizacija Osobnih Kodova rješava UZROK osnovnog životnog problema zauvjek.

Ljudi, naravno, pitaju kakva je vrijednost tog iskustva? Važan dio čovjekovog života postaje mu jasan. On tada shvaća svoju osnovnu životnu igru koju je igrao u mnogim varijacijama nesvjesno i prisilno. On je tada oslobođen svojih glavnih kompulzija. On će i dalje igrati tu igru (pored ostalih) ali će je igrati svjesno i po svojoj volji, slobodno. Čovjek će od tada imati slobodu za.. i slobodu od...

Neutralizacija Osobnih Kodova bila je najdublja tajna tokom mnogih stoljeća od Taoizma, Zena, Alkemije, Kabale. Sada je ta tajna predstavljena na izuzetno jednostavan i efikasan način. Advaita Vedanta, jedan od najvrijednijih sustava praktične filozofije govori svo vrijeme o nedualnosti. Sam naziv tog sustava „Advaita“ znači ne-dualan.

Postajući Procesorom PEAT-a vi ćete ubrzati osobnu Duhovnu Evoluciju.

Zakoračite u nepoznato, i vratite se sa drugačijom percepcijom stvarnosti, života i sudbine.

Što učesnik dobiva na trodnevnom PEAT seminaru?

  • Učesnici će neutralizirati Osobne Kodove
  • Naučiti će samostalno procesiranje u cilju eliminacije vlastitih problema
  • Naučit će da vode klijente kroz PEAT procese u cilju neutralizacije klijentovih Osobnih Kodova i uklanjanja klijentovih problema
  • PEAT procesi koji se uče tokom trodnevnog PEAT seminara: Duboki PEAT, Bazicni PEAT i DP-4
  • Međunarodna diploma o sudjelovanju

Predavač će biti međunarodno verificirani Procesor i Trener PEAT-a Luka Jercog.

Seminar će se održati od 06.-08.05.2011. u prostorijama PUO Buje.

Za prijave i informacije vezane uz seminar ili individualno procesiranje možete se obratiti na:
mob: 091 561 0259
e-mail: luka.jercog@pu.t-com.hr

ili

Valter Mrđa – Procesor PEAT-a
Mob: 098 192 4186
e-mail: valter.mrdja@gmail.com