Dobrodošli!

Moje ime je Luka Jercog.
Ove stranice posvećene su tehnikama koje je razvio psiholog i poznati
Duhovni istraživač Živorad Mihajlović Slavinski.
Cilj tehnika je uklanjanje osobnih problema i ubrzavanje duhovne evolucije pojedinca.


Ja sam verificirani Trener kojeg je obučio Ž.M. Slavinski.
Uz individualne procese (seanse) ovlašten sam da osposobljavam Procesore za Duhovne Tehnologije koje slijede: PEAT, DP-4, Transcendent, Duhovne Tehnologije i novac, Sunjata, Gnostički Intenziv

PEAT

PEAT je sustav tehnika za samopomoć i pomoć drugima tehnika koje je 1999. godine stvorio psiholog Živorad Mihajlović Slavinski.

Ovaj sustav praktičnih tehnologija vodi vas korak-po-korak do jednostavnog, efikasnog i brzog uklanjanja teških i dugotrajnih problema i bezbrojnih poremećaja, a također i do vrlo dubokih Duhovnih iskustava.

Moderna zdravstvena istraživanja pokazuju da se uzroci više od 85% psiho-fizičkih problema nalaze na emocionalnoj razini.

Do sada su PEAT tehnikom uspješno tretirana:

  • traumatska iskustva, strahovi i fobije, depresije,
  • alergije, astme, glavobolje i migrene, razni bolovi, zamagljenje vida,
  • poteškoće govora i učenja, nedostatak kreativnosti, motivacije, samopouzdanja,
  • poremećaji seksualnih funkcija,
  • problemi u odnosima s ljudima,
  • poteškoće u dostizanju sportskih ciljeva,
  • problemi s novcem i mnoge druge poteškoće.

PEAT je pokazao vrlo dobre rezultate i kod bolesti ovisnosti kao što su pušenje, bulimija (prejedanje), alkoholizam, narkomanija…

Uspjeh PEAT-a se kreće oko 90%, što ovisi o težini problema.

PEAT je jedinstven i po tome što, pored terapije, zadire u oblast Duhovnog razvoja. PEAT vam omogućava da dođete do najdublje suštine svoga Bića, do svojih Osobnih Kodova. Sada je moguće, na samom Seminaru ili idividualnim procesiranjem PEAT-om otkriti svoje Osobne Kodove. Osobni Kodovi predstavljaju prvi par polariteta ili suprotnosti koje ste kao Duhovno Biće stvorili kada ste prvi puta došli u ovaj materijalni univerzum. Između tih polariteta igrate svoju životnu igru u mnogim varijacijama, nesvjesno. Na taj način postat ćete Duhovno slobodniji u najdubljoj suštini svoga Bića od automatskih i prisilnih ponašanja i osjećaja što će vam otvoriti nove puteve da budete sve što možete biti, u svakoj oblasti svog života.

Postoje dvije osnovne mogućnosti svjesnog doživljaja svijeta: Dualan i Jedinstven (nedualan).

Većina ljudskih bića živi na dualnom planu realnosti, doživljavajući sve kroz suprotnosti: Ja i druga ljudska bića, Sloboda i Ne-sloboda, Moć i Nemoć, Mir i Nemir, Materijalni Svijet i Duhovni Svijet ...

PEAT proces oslobađa čovjeka od sila suprotnosti kroz njihovu Neutralizaciju odnosno Integraciju.

Neutralizacija Osobnih Kodova rješava UZROK osnovnog životnog problema zauvjek.

PEAT je sustav tehnika za samopomoć i pomoć drugima Ljudi, naravno, pitaju kakva je vrijednost tog iskustva? Važan dio čovjekovog života postaje mu jasan. On tada shvaća svoju osnovnu životnu igru koju je igrao u mnogim varijacijama nesvjesno i prisilno. On je tada oslobođen svojih glavnih kompulzija. On će i dalje igrati tu igru (pored ostalih) ali će je igrati svjesno i po svojoj volji, slobodno. Čovjek će od tada imati slobodu za.. i slobodu od...

Neutralizacija Osobnih Kodova bila je najdublja tajna tokom mnogih stoljeća od Taoizma, Zena, Alkemije, Kabale. Sada je ta tajna predstavljena na izuzetno jednostavan i efikasan način. Advaita Vedanta, jedan od najvrijednijih sustava praktične filozofije govori svo vrijeme o nedualnosti. Sam naziv tog sustava „Advaita“ znači ne-dualan.