Dobrodošli!

Moje ime je Luka Jercog.
Ove stranice posvećene su tehnikama koje je razvio psiholog i poznati
Duhovni istraživač Živorad Mihajlović Slavinski.
Cilj tehnika je uklanjanje osobnih problema i ubrzavanje duhovne evolucije pojedinca.


Ja sam verificirani Trener kojeg je obučio Ž.M. Slavinski.
Uz individualne procese (seanse) ovlašten sam da osposobljavam Procesore za Duhovne Tehnologije koje slijede: PEAT, DP-4, Transcendent, Duhovne Tehnologije i novac, Sunjata, Gnostički Intenziv

ASPEKTIKA

Od svih čudesnih sistema Duhovnih Tehnologija, Aspektika je jedno od čuda! Cilj Aspektike je integracija otcijepljenih djelova ličnosti u cjelinu Bića. To je revolucionarni sistem koji brzo i efikasno transformira bilo koje neželjeno stanje u poželjno. Ovaj sistem je jedinstven po tome što vas uči moćnom i brzom procesu kojim mjenjate svoje najteže nedostatke, strahove, fobije i samo-destruktivna ponašanja. Aspektika radi direktno na odlukama, a one su najvažnije, fundamentalne komponente nesvijesnog.

esentio duhovne tehnologije novog doba U Procesu Aspektike prazni se velika količina nesvjesnog naboja.

ASPEKTIKA je alkemijski transformacijski proces. Gotovo alkemijski, stvari u vašem životu se mijenjaju.

ASPEKTIKA je transformacijski poklon od Boga.